Arbejdsdag på Jollebroen og Gl. Færgebro

Der var arbejdsdag på Jollebroen lørdag den 11. juni 2022. Der var stort fremmøde – vi måtte endda sige nej til enkelte – de får så chancen næste gang.
Dagen blev startet med kaffe og rundstykker serveret af Laila Pilgaard og Lis Mogensen. Arbejdsdagen blev afsluttet med pølser og en øl. Lars Carlsen var grillmester på den nye grill.
Vi fik skrabet rurer, højtryksrenset broer, fjernet ubrugte fortøjninger og repareret både træbro ved færgemolen og jollebro samt monteret håndtag ved enkelte jollepladser.
Der blev ryddet op og kørt affald på Revas.

Der mangler nu kun et par reparationer på træbroen ved færgemolen, så er vi nogenlunde på plads til en god sommersæson.

Stor tak til alle for fremmøde og stor deltagelse. 

Med venlig hilsen

Jollebro-udvalget