Kære allesammen

Den samlede bestyrelse er efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde mandag den 20. februar 2023 trådt tilbage. For nærmere oplysninger henvises til den mail der er sendt til alle medlemmer tirsdag den 21. februar 2023.

Med venlig hilsen

Martin Lindgaard
Finn Christensen
Else Marie Carlsen
Grethe Andersen
Frank Kjær
Laila Pilgård