Sommerfest 2022

Kære medlemmer af Virksund Borgerforening samt hjælpere fra Kræmmermarkedet

Så er Sommerfesten overstået – en fantastisk dag var vores oplevelse. Der blev spist dejlig mad og supergode islagkager.

Der blev hygget og snakket på kryds og tværs af alle – det vil på alle måder gavne vores sammenhold. Så stor tak til alle for fremmøde og deltagelse.

En stor tak til Else Marie Carlsen for den store indsats og gennemførelse …. og sangene…..

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Foreløbigt regnskab fra Kræmmermarked 2022

Det viste regnskab er kun det foreløbige.

Der afventer stadig betaling af diverse omkostninger, herunder Jordleje og Tombola. Det endelige beløb kendes ikke, men det forventes at være ca. 15.000 – 20.000 kr.

Regnskab fra 2019 er medtaget (den grå kolonne). For at kunne sammenligne 2022 med 2019, er der lavet en kolonne hvor estimeret momsbeløb er fratrukket.

Sommerfest

Virksund Borgerforening afholder den 3. september 2022 fra 12.00 – 16.00 en sommerfest for alle medlemmer af Borgerforeningen samt alle som har hjulpet ved kræmmermarkedet.
Husk at sætte kryds i kalenderen.
Der vil senere komme et nærmere program samt en sidste tilmeldingsfrist af hensyn til bespisning.

Venlig hilsen
Betyrelsen

P.S: Husk at se referatet fra sidste bestyrelsesmøde på hjemmesiden og i infoskabet.