Hvem er vi?

Virksund er navnet på det sted, som både adskiller landsdelene Fjends og Himmerland samt farvandene Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord.
I nyere historie har borgere i Virksund levet af fiskeri og mindre rederivirksomhed. De omkringliggende gårde har ernæret sig både ved landbrug men også fiskeri og jagt. Stedets historie går dog helt tilbage til både stenalder, bronzealder og vikingetid. Dette er fortalt ved arkæologiske fund og de dyssehøje, som stadig kan ses i landskabet.
Meget af det gamle er stadig bevaret, hvilket ses på havnens idylliske, gamle fiskerskure, bedding og den genopførte færgebro. Indtil dæmningen over sundet stod færdig i 1967, er folk og gods blevet fragtet mellem Virksund og Sundstrup med færge – en robåd vel at mærke.
Virksunds placering ved fjorden gør, at mulighederne for naturoplevelser er mange. Det er oplagt at opleve området på cyklen ad små hyggelige veje, måske med overnatning i shelter. Har man lyst til at medbringe egen båd eller kajak, kan disse let søsættes ved havnens slæbesteder. Dette kan også foregå på stranden ved odden, hvor sandstranden indbyder til afslapning og en dukkert. Her foregår også fiskeri, især efter sild, hornfisk og havørred.
At der er tale om et yndet område i sommerhalvåret, ses af de mange turister, der gæster Virksunds mange rekreative tilbud. Vi må dog ikke glemme de fastboende, hvor mange er efterkommere af gamle lokale slægter. Det er brave og venlige folk, som gerne fortæller om Virksund.