Sommerfest

Virksund Borgerforening afholder den 3. september 2022 fra 12.00 – 16.00 en sommerfest for alle medlemmer af Borgerforeningen samt alle som har hjulpet ved kræmmermarkedet.
Husk at sætte kryds i kalenderen.
Der vil senere komme et nærmere program samt en sidste tilmeldingsfrist af hensyn til bespisning.

Venlig hilsen
Betyrelsen

P.S: Husk at se referatet fra sidste bestyrelsesmøde på hjemmesiden og i infoskabet.

Sct. Hans i Virksund

Vanen tro holder foreningerne i Virksund fælles Sct. Hans aften.

Den 23. juni kl. 20.00 på Odden

Program:
Kl. 20.00 Velkommen ved Martin Lindgaard (Virksund Borgerforening)
Kl. 20.05 Båltale ved Jens Kofoed (Virksund Sejlklub)
Kl. 20.15 Bålet tændes

Vi synger “Midsommervisen” og derefter endnu et par sange fra den danske sangskat.

Grillen tændes kl. 18.00 ved Fælleshuset. Her kan medlemmerne møde op med mad og service til en uforpligtende sammenkomst, før vi vandrer ud til bålet.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Arbejdsdag på Jollebroen og Gl. Færgebro

Der var arbejdsdag på Jollebroen lørdag den 11. juni 2022. Der var stort fremmøde – vi måtte endda sige nej til enkelte – de får så chancen næste gang.
Dagen blev startet med kaffe og rundstykker serveret af Laila Pilgaard og Lis Mogensen. Arbejdsdagen blev afsluttet med pølser og en øl. Lars Carlsen var grillmester på den nye grill.
Vi fik skrabet rurer, højtryksrenset broer, fjernet ubrugte fortøjninger og repareret både træbro ved færgemolen og jollebro samt monteret håndtag ved enkelte jollepladser.
Der blev ryddet op og kørt affald på Revas.

Der mangler nu kun et par reparationer på træbroen ved færgemolen, så er vi nogenlunde på plads til en god sommersæson.

Stor tak til alle for fremmøde og stor deltagelse. 

Med venlig hilsen

Jollebro-udvalget

Sidste nyt fra bestyrelsen

 1. Der ligger ny dagsorden til bestyrelsesmøde den 13. juni under dokumenter
 2. Vi har fjernet de gamle rustne grill og købt en ny gasgrill
  Grillen er aflåst og nøglerne er på nøgletavlen i køkkenet
  Husk:
  Medbring selv gasflaske
  Rengør grillen efter brug
  Husk at aflåse grillen igen

Venlig hilsen
Bestyrelsen