Fælleshuset

Huset er tiltænkt anvendelse af social karakter som møder, fester, foredrag, fællesspisning, klubaktivitet, o.l.
Kun medlemmer af Virksund Borgerforening kan leje huset, dog kan et medlem leje huset til andre, når begge nedenstående kriterier er opfyldt:

  • medlemmet kan leje Fælleshuset til egen og samlevers nærmeste familie.
    Med nærmeste familie menes oldebørn, børnebørn, børn, forældre,
    bedsteforældre samt søskende.
  • medlemmet skal selv deltage i arrangementet.

Huset må ikke anvendes til kommercielle formål uden for Virksund Borgerforening’s regi.

Se kalender for udlejning af Fælleshuset her

Henvendelse vedrørende leje af Fælleshuset skal ske til Edith Jensen på 31 21 98 42