FÆLLESHUSET

Aktivitetsudvalget​

 Fælleshuset er foreningens samlingssted. Det bliver flittigt benyttet til gymnastik, dart, kortspil, strikkeklub, billard, møder, foredrag, fester mm. Huset kan lånes/lejes som beskrevet i administrationsgrundlaget. Det er aktivitetsudvalget, der administrerer aktiviteterne i Fælleshuset, mens det er Fælleshusudvalget, der står for vedligehold mm. af selve huset. Det er Preben Møller, der er tovholder fra bestyrelsen i forhold til Fælleshusudvalget.

MEDLEM

Gerd Volmo

MEDLEM

Maja Bertelsen

MEDLEM

Inge Marie Kristensen

MEDLEM

Edith Jensen

MEDLEM

Helle Nørgaard

Find mere information herunder​

Tryk på overskrifterne​

1.

Huset kan kun lejes af medlemmer af Foreningen.

Et medlem kan leje Fælleshuset til andre, såfremt begge nedenstående kriterier er opfyldt:

1. medlemmet kan leje Fælleshuset til egen og samlevers nærmeste familie.

Med nærmeste familie menes …, oldebørn, børnebørn, børn, forældre, bedsteforældre, … samt søskende.

2. medlemmet skal selv deltage i arrangementet.

2.

Huset kan kun bestilles et kalenderår frem.

3.

Huset skal være rengjort efter endt brug. Dvs. at køleskabe og fryser skal være rene og en klud sat imellem. Opvaskemaskinen skal være tømt og rengjort. Borde og stole rene. Gulvet fejes og vaskes. Toiletterne skal være rene. Skraldespandene skal være tømte og nye poser sat i.

4.

Ituslået glas eller porcelæn stilles så man kan se det og det afregnes med 5 kr. pr. del.

5.

Borde og stole stilles i en daglig opstilling som vist på tegningen, resten af borde og stole stilles i hjørnet.

6.

Er huset ikke i orden når I forlader det, vil I blive kontaktet og spurgt om I selv vil bringe det i orden, eller om I vil betale for rengøring udført af hjemmeservice.

Da ejerskabet af fælleshuset relateres til Virksund Borgerforening (VB), kan kun medlemmer af VB leje huset. Et medlem kan dog leje huset til andre, når begge nedenstående kriterier er opfyldt:

    1. medlemmet kan leje Fælleshuset til egen og samlevers nærmeste familie. Med nærmeste familie menes …, oldebørn, børnebørn, børn, forældre, bedsteforældre, … samt søskende.

 

  1. medlemmet skal selv deltage i arrangementet.

Medlemmer kan anvende Fælleshuset uden reservation og beregning, hvis det ikke er reserveret i forvejen.

Derudover kan huset udlejes til foreninger til fremme af lokalområder og foreninger med tilknytning til Virksund. Det er bestyrelsen i VB der, til enhver tid, afgør om foreninger er berettiget til at leje Fælleshuset.

Alle medlemmer i VB har mulighed for at købe en nøgle til huset.

Anvendelse af fælleshus

Huset er tiltænkt anvendelse af social karakter som møder, fester, foredrag, fællesspisning, klubaktivitet, o.l.

Huset må ikke anvendes til kommercielle formål uden for VB’s regi.

Forsikringsforhold

Det påhviler VB at forsikre Fælleshuset.

Vedligeholdelse/renholdelse

Det påhviler den enkelte lejer at rengøre huset samt omkringliggende areal efter endt arrangement. Løbende vedligehold af huset samt omkringliggende areal påhviler VB

Da ejerskabet af fiskerhusene relateres til Virksund Borgerforening (VB), skal det tilstræbes, at husene kun udlejes til medlemmer af VB. Ønsker ingen i VB at leje husene kan de udlejes til alle.

Alle der ønsker at leje et fiskerhus opføres på en prioriteret venteliste.

Opsiges et lejemål tilbydes huset til næste på ventelisten.

Fremleje:

En lejer af et fiskerhus må ikke fremleje dette.

Anvendelse af fiskerhuse:

Husene skal anvendes til formål med tilknytning til fiskeri.

Forsikringsforhold:

Det påhviler den enkelte lejer at tegne forsikring for indboet i huset.

Vedligeholdelse/renholdelse

Det påhviler den enkelte lejer at renholde arealet omkring eget hus ligesom huset skal holdes i forsvarlig stand.

Info om Vedligeholdelsesplan

Info om Udendørs areal

Reservering af Fælleshuset

Huset reserveres hos Edith Jensen, Stophøjvej 20 på 31219842 og afregnes på konto nummer: 8503-2845656951 eller hos kasserer Søren Nygren, Stophøjvej 28

Se i kalenderen hvornår huset er reserveret.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Sep 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Oct 1

2

3

4

5

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.