Jollebroen og Slæbestedet

Vi har nu fået ophængt ny informationstavle ved slæbestedet – her er også påført Svend Erik Andersen som pladsmand ved slæbestedet samt arealet foran fælleshuset.

Der bliver også ophængt et par skilte mht., at stenkast er forbudt men for, at det ikke skal være en forbuds-zone har vi holdt en munter tilgang. Lars Brammer har udviklet et par fine skilte til ophængning om IKKE at kaste sten i havnen.

Jollebroen – her har Niels Pilgaard sagt ja til at være formand for styregruppen for Jollebro-udvalget, samt at være Broformand på Jollebroen. Der er pt. 3 i styregruppen – Niels Pilgaard, Lars Henrik Carlsen og Finn Christensen og vi vil gerne have par stykker mere og helst mange flere hænder til de praktiske opgaver der måtte komme.

Med hensyn til brevet til Jollebro-lejerne om deltagelse i en arbejdsdag den 11. juni 2022, er vi lidt på bagkant mht. at få gjort forårsklar dernede. Derfor håber vi på, at der melder sig nok til at få det gjort. Se mere på det udsendte brev til Jollebro-lejerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen