Sommerfest

Virksund Borgerforening afholder den 3. september 2022 fra 12.00 – 16.00 en sommerfest for alle medlemmer af Borgerforeningen samt alle som har hjulpet ved kræmmermarkedet.
Husk at sætte kryds i kalenderen.
Der vil senere komme et nærmere program samt en sidste tilmeldingsfrist af hensyn til bespisning.

Venlig hilsen
Betyrelsen

P.S: Husk at se referatet fra sidste bestyrelsesmøde på hjemmesiden og i infoskabet.