Foreløbigt regnskab fra Kræmmermarked 2022

Det viste regnskab er kun det foreløbige.

Der afventer stadig betaling af diverse omkostninger, herunder Jordleje og Tombola. Det endelige beløb kendes ikke, men det forventes at være ca. 15.000 – 20.000 kr.

Regnskab fra 2019 er medtaget (den grå kolonne). For at kunne sammenligne 2022 med 2019, er der lavet en kolonne hvor estimeret momsbeløb er fratrukket.