Sommerfest???

Kære alle

Vi vil meget gerne lave en sommerfest lørdag den 9. september 2023

Skal dette kunne lade sig gøre, skal vi bruge frivillige til følgende opgaver:

  • Opstilling af borde
  • Dækning af borde
  • Bestilling af mad
  • Musik og underholdning
  • Opvask
  • Oprydning

Festen kunne eventuelt laves som sammenskudsgilde, hvor deltagerne selv medbringer mad og drikke. Som en optakt til festen, kunne laves et lille marked på plænen om eftermiddagen.

Vil du hjælpe til, så kontakt Ulla Løsmar på 25 14 48 81

På vegne af aktivitetsudvalget.