Fælles arbejdsdag

Bestyrelsen har planlagt en fælles arbejdsdag

lørdag den 12. august 2023 kl. 0900 – 1300 med følgende program:

Kl. 0900 – kl. 0930: Vi mødes i Fælleshuset, hvor vi starter med kaffe og rundstykker. Her vil bestyrelsen fordele opgaverne.
Afslutning med pølser og brød fra grillen.

Vi skal have lavet følgende:
Tagrender skal renses og taget skal sprøjtes for alger.
Udskiftning af toiletkumme på handicaptoilettet.
Demontering af bruser på handicaptoilettet.
Igangsætning af maling på fælleshusets facade.
Andre forekommende opgaver.

Af hensyn til planlægningen bedes man tilmelde sig hos Preben Møller på tlf. 61674742 senest søndag den 6. august.

Hilsen bestyrelsen.