Fælles arbejdsdag

Bestyrelsen har planlagt en fælles arbejdsdag

lørdag den 28. oktober 2023 kl. 0900 – 1400 med følgende program:

Kl. 0900 – kl. 0930: Vi mødes i Fælleshuset, hvor vi starter med kaffe og rundstykker. Her vil bestyrelsen fordele opgaverne.
Vi skal have lavet følgende:
Demontering af bruser på handicaptoilettet.
Udskiftning af rude i dør.
Reparation af væg under køkkenbord.
Andre forefaldende opgaver.

Af hensyn til planlægningen bedes man tilmelde sig hos Preben Møller på tlf. 61674742 senest onsdag den 25. oktober.

MVH Bestyrelsen