Arbejdsdag

Borgerforeningen indkalder hermed til arbejdsdag

lørdag den 1. juni fra 9 til 13

i Fælleshuset.

Vi starter dagen med kaffe og rundstykker.

Vi skal blandt andet have løst følgende opgaver:

  • Opsætning af redningsstigen fra Trygfonden
  • Etablering af udtag til vand på handicaptoilet
  • Oprydning i depotet (den gamle toiletbygning)
  • Rensning af jollebro.

+ øvrige forefaldende opgaver