Status på Gammel Færgebro

Vi havde den 1. juni 2022 møde med et par stykker fra Teknisk Forvaltning angående den gamle færgebro m.m.
Deltagere:
Ansvarlig for “Havnene” i Skive Kommune
Ansvarlig for “De grønne områder” Skive Kommune
Niels Pilgaard, Finn Christensen og Martin Lindgaard

Der blev besluttet at:
– De kommer med en rådgivende ingeniør og laver et forslag til løsning
– Herefter bliver der indgivet en ansøgning om en anlægsbevilling til budgetforhandling 2023
– Hvis bevillingen går igennem kan vi forvente det udført i 2024
– Kommunen var velvillig overfor at udskifte planker omkring græsarealet og ved signalmasten
– Kommunen skal undersøge muligheden for at levere bord/bænkesæt i metal og komposit

Hvis det skal lykkes er forudsætningen, at vi slipper igennem nåleøjet i budgetforhandlingerne

Venlig hilsen
Broudvalget

Status på kommende Kræmmermarked

Kræmmerudvalget har nu arbejdet i 2 måneder for at arrangere et hyggeligt kræmmermarked i Virksund.
Fredag, lørdag og søndag i uge 29.
Udvalget forventer, at markedet i år bliver lidt mindre end i 2019.
Vi har allerede nu fået tilmeldinger fra mange kræmmere og frivillige hjælpere.
Udvalget vil gerne opfordre flere frivillige til at melde sig til Lindy Gandrup på tlf. 50461403.
Hvis I vil sponsorere gaver til tombolaen, kan henvende jer til Gitte Steinicke på tlf. 31347670.
Vi arbejder på, at det bliver et hyggeligt og godt marked som kan give et overskud til forbedringer og hyggeligt samvær i Virksund.

Med venlig hilsen
Kræmmerudvalget

Jollebroen og Slæbestedet

Vi har nu fået ophængt ny informationstavle ved slæbestedet – her er også påført Svend Erik Andersen som pladsmand ved slæbestedet samt arealet foran fælleshuset.

Der bliver også ophængt et par skilte mht., at stenkast er forbudt men for, at det ikke skal være en forbuds-zone har vi holdt en munter tilgang. Lars Brammer har udviklet et par fine skilte til ophængning om IKKE at kaste sten i havnen.

Jollebroen – her har Niels Pilgaard sagt ja til at være formand for styregruppen for Jollebro-udvalget, samt at være Broformand på Jollebroen. Der er pt. 3 i styregruppen – Niels Pilgaard, Lars Henrik Carlsen og Finn Christensen og vi vil gerne have par stykker mere og helst mange flere hænder til de praktiske opgaver der måtte komme.

Med hensyn til brevet til Jollebro-lejerne om deltagelse i en arbejdsdag den 11. juni 2022, er vi lidt på bagkant mht. at få gjort forårsklar dernede. Derfor håber vi på, at der melder sig nok til at få det gjort. Se mere på det udsendte brev til Jollebro-lejerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vores nye hjemmeside

Så er vores hjemmeside færdig – det er lavet således, at vi på forsiden kan komme med indlæg fra bestyrelsen. På den måde kan I alle, holde jer opdateret her på hjemmesiden på arbejdet i Virksund Borgerforening.

Der er også lavet en kalender under Fælleshus. Ved at trykke på linket ‘Kalender’ kan man se de datoer hvor fælleshuset er reserveret.

En sidste ting er, at der under Kontakt er kommet en formular, som man kan udfylde og så vil den blive sendt til Virksund Borgerforenings mail. Man kan naturligvis også anvende vores almindelige mailadresse og sende fra sit eget mailprogram.

Hjemmesiden er udelukkende Flemming Graversens fortjeneste og en stor tak til ham for det store arbejde og den store hjælp skal lyde fra Bestyrelsen i Virksund Borgerforening.